» گزارش متفاوت از پشت صحنه گفتگوی تلویزیونی دکتر روحانی :: ۱۳٩٢/٩/٦
» نوسفر | کلیپ همراهی با سخنرانی حسن روحانی در مراسم تنفیذ | حسین دهباشی :: ۱۳٩٢/٩/٥
» گزارش ۱۰۰ روزه رییس‌جمهور؛ امشب در برنامه زنده تلویزیونی :: ۱۳٩٢/٩/٥
» ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﻲ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ :: ۱۳٩٢/٩/٥